HPK

mesothelioma survival rates,structured settlement annuity companies,mesothelioma attorneys california,structured settlements annuities,structured settlement buyer,mesothelioma suit,mesothelioma claim,small business administration sba,structured settlement purchasers,wisconsin mesothelioma attorney,houston tx auto insurance,mesotheliama,mesothelioma lawyer virginia,seattle mesothelioma lawyer,selling my structured settlement,mesothelioma attorney illinois,selling annuity,mesothelioma trial attorney,injury lawyer houston tx,baltimore mesothelioma attorneys,mesothelioma care,mesothelioma lawyer texas,structered settlement,houston motorcycle accident lawyer,p0135 honda civic 2004,structured settlement investments,mesothelioma lawyer dallas,caraccidentlawyer,structured settlemen,houston mesothelioma attorney,structured settlement sell,new york mesothelioma law firm,cash out structured settlement,mesothelioma lawyer chicago,lawsuit mesothelioma,truck accident attorney los angeles,asbestos exposure lawyers,mesothelioma cases,emergency response plan ppt,support.peachtree.com,structured settlement quote,semi truck accident lawyers,auto accident attorney Torrance,mesothelioma lawyer asbestos cancer lawsuit,mesothelioma lawyers san diego,asbestos mesothelioma lawsuit,buying structured settlements,mesothelioma attorney assistance,tennessee mesothelioma lawyer,earthlink business internet,meso lawyer,tucson car accident attorney,accident attorney orange county,mesothelioma litigation,mesothelioma settlements amounts,mesothelioma law firms,new mexico mesothelioma lawyer,accident attorneys orange county,mesothelioma lawsuit,personal injury accident lawyer,purchase structured settlements,firm law mesothelioma,car accident lawyers los angeles,mesothelioma attorneys,structured settlement company,auto accident lawyer san francisco,mesotheolima,los angeles motorcycle accident lawyer,mesothelioma attorney florida,broward county dui lawyer,state of california car insurance,selling a structured settlement,best accident attorneys,accident attorney san bernardino,mesothelioma ct,hughes net business,california motorcycle accident lawyer,mesothelioma help,washington mesothelioma attorney,best mesothelioma lawyers,diagnosed with mesothelioma,motorcycle accident attorney chicago,structured settlement need cash now,mesothelioma settlement amounts,motorcycle accident attorney sacramento,alcohol rehab center in florida,fast cash for house,car accident lawyer michigan,maritime lawyer houston,mesothelioma personal injury lawyers,personal injury attorney ocala fl,business voice mail service,california mesothelioma attorney,offshore accident lawyer,buy structured settlements,philadelphia mesothelioma lawyer,selling structured settlement,workplace accident attorney,illinois mesothelioma lawyer

Menu Navigasi

Inilah Binatang Pembawa Pesan Kiamat

Kiamat menggambarkan kepastian yang hendak dirasakan oleh alam semesta. tidak cuma agama yang membicarakannya, kajian para ilmuan pula melaporkan kalau dunia dan juga seisinya pada sesuatu dikala hendak hadapi kehancuran.

dalam islam, begitu banyak nabi dan juga rasul diutus buat mengantarkan tentang laporan tersebut. tidak terdapat yang ketahui tentu kapan terjalin, tetapi allah swt sudah menarangkan tentang tanda - tandanya. tanda - tanda yang amat populer merupakan kala si surya terbit dari barat.

nyatanya tidak cuma itu, jelang kiamat hendak terdapat fauna aneh melata yang timbul dari dalam perut bumi dan juga sanggup berdialog. fauna ini membagikan ciri pada muka manusia, yang jadi pembeda antara orang beriman dan juga tidak. apa fauna ini sesungguhnya?

fauna ini bernama dabbah dan juga berulang kali diucap rasulullah saw bagaikan salah satu ciri dekatnya kiamat. terlebih lagi allah swt dalam dalilnya pula menarangkan tentang fauna ini. perihal ini tertera dalam quran tulisan an - naml: 82 yang maksudnya bagaikan berikut.

“apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan seekor dabbah (fauna) dari bumi yang hendak berkata kepada mereka, kalau sebetulnya manusia dulu tidak percaya kepada ayat - ayat kami. ” (an - naml: 82)

rasulullah saw pula bersabda tentang dabbah ini dan juga jadi salah satu pengingat umat islam buat senantiasa bertaubat. dalam hadist riwayat muslim, rasul menyebut 3 masalah yang bila ketiganya keluar hingga seluruh taubat dan juga amal tiada manfaatnya. ketiganya merupakan terbitnya matahari dari arah barat, dajjal dan juga dabbah.

“ada 3 masalah yang bila keluar hingga tidak hendak bermanfaat lagi keimanan orang yang belum beriman sebelumnya; ataupun belum mengusahakan kebaikan yang dicoba dalam keimannya. ketiga masalah itu merupakan: terbitnya matahari dari barat, dajjal dan juga fauna bumi. ” (hr. muslim)

dia pula bersabda : “sesungguhnya isyarat (kiamat) yang kesatu kali timbul merupakan terbitnya matahari dari barat dan juga keluarnya fauna kepada manusia pada waktu dhuha. mana aja yang lebih dulu timbul, hingga yang satunya hendak terjalin setelahnya dalam waktu yang dekat. ” (hr. muslim)

dia juga bersabda : “bersegeralah kamu beramal (saat sebelum datangnya) 6 perkara… (dia mengatakan di antara lain) dabbah. ” (hr. muslim).

nantinya sehabis keluar, dabbah hendak berdialog kepada manusia dan juga mengabarkan kalau manusia dulu tidak percaya kepada ayat - ayat allah. dia membagikan ciri pembeda antara orang beriman dan juga kafir. ciri buat orang yang beriman merupakan muka yang bercahaya, sebaliknya yang tidak, tandanya dikasih dibagian hidung bagaikan ciri kekufurannya.

“binatang bumi itu keluar hingga dia berikan cap kepada manusia di muka mereka. setelah itu jumlah mereka bertambah sampai - sampai seorang membeli onta ia ditanya, ‘dari siapa kalian membeli onta itu? ’ ia menanggapi, dari salah seseorang yang dicap mukanya.. ” (hr. ahmad, dishahihkan oleh al - albani dalam as - silsilah ash - shahihah no 322).

nantinya dabbah hendak keluar dari mekkah dari masjid yang amat mulia. perihal ini bersumber pada hadits yang diriwayatkan dalam majma’uz zawaid viii/ 7 - 8, dari hudzaifah bin asid secara marfu’.

“dabbah hendak keluar dari masjid yang amat besar, tatkala mereka (lagi duduk - duduk seketika bumi bergetar) kala mereka lagi demikian seketika bumi terbelah. ”

perbandingan komentar banyak terjalin di golongan ulama tentang dabbah ini. dabbah secara bahasa mempunyai arti hewan yang berjalan di atas bumi. sebagian ulama berkata kalau dabbah merupakan anak unta yang disapih dari unta nabi shalih.

perihal ini bersumber pada hadits yang diriwayatkan oleh abu dawud ath - thayalisi dari hudzaifah bin asid al - ghifari, kalau rasulullah saw menyebut tentang dabbah, (kemudian dia menuturkan hadits, di dalamnya terdapat ungkapan)

“mereka tidak menggembalakannya, melainkan dia cuma bersuara di antara rukun dan juga maqam (rukun yamani dan juga maqam ibrahim). ”

kedua, dabbah merupakan al - jassasah yang disebutkan dalam hadits tamim ad - dari pada cerita dajjal. komentar ini dinisbatkan kepada abdullah bin amru bin ‘ash. komentar ini tidak kokoh lantaran sifat - sifat dan juga apa yang dicoba oleh sang dabbah tidak sesuai dengan cerminan al - jassasah dalam hadits tamim ad - dari.

ketiga, dabbah merupakan ular yang mengawasi bilik ka’bah, yang disambar oleh elang kala orang - orang quraisy bakal membangun ka’bah. komentar ini dinisbatkan oleh al - qurthubi kepada ibnu ‘abbas ra. cuma, dia tidak mengatakan sumbernya.

keempat, dabbah merupakan manusia yang berdialog, mendebat dan juga membantah orang - orang yang gemar melaksanakan bid’ah dan juga kekufuran supaya mereka menyudahi. supaya bila mereka binasa, mereka binasa dengan penjelasan (hujjah) yang nyata.

kelima, dabbah merupakan kuman yang beresiko yang hendak membikin manusia mengidap. kuman tersebut melukai terlebih lagi dapat membunuhnya. kala melukai seorang dia bawa pesan berbentuk nasihat kepada manusia seandainya mereka mempunyai hati yang dapat berpikir, sampai - sampai mereka siuman buat berulang kepada allah, kepada agamanya dan juga menekan mereka buat menerima hujjah. ini merupakan komentar yang dipegang oleh abu ‘ubayyah dalam komentarnya terhadap kitab an - nihayah/ al - fitan wal malahim, karya ibnu katsir.

untuk kita, cukup aja yakin dengan laporan dari manusia amat dekat dengan allah, nabi muhammad saw ini. selainnya, kita serahkan kepada allah yang mahatahu atas seluruh yang telah dan juga hendak terjalin.


( sumber: infoyunik. com )
Bagikan ke Facebook

Artikel Terkait