HPK

mesothelioma survival rates,structured settlement annuity companies,mesothelioma attorneys california,structured settlements annuities,structured settlement buyer,mesothelioma suit,mesothelioma claim,small business administration sba,structured settlement purchasers,wisconsin mesothelioma attorney,houston tx auto insurance,mesotheliama,mesothelioma lawyer virginia,seattle mesothelioma lawyer,selling my structured settlement,mesothelioma attorney illinois,selling annuity,mesothelioma trial attorney,injury lawyer houston tx,baltimore mesothelioma attorneys,mesothelioma care,mesothelioma lawyer texas,structered settlement,houston motorcycle accident lawyer,p0135 honda civic 2004,structured settlement investments,mesothelioma lawyer dallas,caraccidentlawyer,structured settlemen,houston mesothelioma attorney,structured settlement sell,new york mesothelioma law firm,cash out structured settlement,mesothelioma lawyer chicago,lawsuit mesothelioma,truck accident attorney los angeles,asbestos exposure lawyers,mesothelioma cases,emergency response plan ppt,support.peachtree.com,structured settlement quote,semi truck accident lawyers,auto accident attorney Torrance,mesothelioma lawyer asbestos cancer lawsuit,mesothelioma lawyers san diego,asbestos mesothelioma lawsuit,buying structured settlements,mesothelioma attorney assistance,tennessee mesothelioma lawyer,earthlink business internet,meso lawyer,tucson car accident attorney,accident attorney orange county,mesothelioma litigation,mesothelioma settlements amounts,mesothelioma law firms,new mexico mesothelioma lawyer,accident attorneys orange county,mesothelioma lawsuit,personal injury accident lawyer,purchase structured settlements,firm law mesothelioma,car accident lawyers los angeles,mesothelioma attorneys,structured settlement company,auto accident lawyer san francisco,mesotheolima,los angeles motorcycle accident lawyer,mesothelioma attorney florida,broward county dui lawyer,state of california car insurance,selling a structured settlement,best accident attorneys,accident attorney san bernardino,mesothelioma ct,hughes net business,california motorcycle accident lawyer,mesothelioma help,washington mesothelioma attorney,best mesothelioma lawyers,diagnosed with mesothelioma,motorcycle accident attorney chicago,structured settlement need cash now,mesothelioma settlement amounts,motorcycle accident attorney sacramento,alcohol rehab center in florida,fast cash for house,car accident lawyer michigan,maritime lawyer houston,mesothelioma personal injury lawyers,personal injury attorney ocala fl,business voice mail service,california mesothelioma attorney,offshore accident lawyer,buy structured settlements,philadelphia mesothelioma lawyer,selling structured settlement,workplace accident attorney,illinois mesothelioma lawyer

Menu Navigasi

Ketahuilah, Zaman yang Sangat Ditakuti Rasulullah. Ternyata Zaman Tersebut Sedang Berlangsung Sekarang Ini. Bacalah !

Buat renungan berbarengan menimpa kondisi akhir era dan juga tanda­tanda kiamat dari abu hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya rasulullah saw bersabda " bila terdapat seorang mengatakan, banyak orang telah rusak, hingga orang yang mengatakan itu seorang diri yang amat rusak di antara mereka " (hr muslim)

pakar ibadah yang jahil dan juga ulama yang fasik
anas radhiyallahu anhu mengatakan, rasulullah saw bersabda " hendak terdapat pada akhir era rahib yang jahil dan juga ulama yang fasik " (hr ibnu ady)

menjual agama karna dunia
dari abu hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, rasulullah saw bersabda " hendak keluar pada akhir era orang­orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. mereka berpakaian di depan teman dengan baju yang terbuat dari kulit kambing (berpura­pura zuhud dari dunia) buat memperoleh simpati warga, dan juga kata mereka lebih manis dari gula.

sementara itu hati mereka merupakan hati serigala. allah swt berfirman kepada mereka " apakah kalian tertipu dengan kelembutanku? ataukah kalian sangat berani berbohong kepadaku? demi kebesaranku, saya bersumpah hendak merendahkan sesuatu fitnah yang hendak terjalin di golongan mereka seorang diri, sampai - sampai orang yang alim (cendikiawan) juga hendak jadi bimbang " (hr tirmidzi)

pendusta dan juga pengkhianat
dari abu hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, rasulullah saw bersabda " hendak tiba kepada manusia tahun­tahun yang penuh dengan tipuan. pada waktu itu sang pendusta dikatakan benar dan juga orang yang benar dikatakan dusta. pengkhianat hendak disuruh memegang amanah dan juga orang yang amanah dikatakan pengkhianat. dan juga yang berkesempatan berdialog (berupaya membetulkan) cumalah kalangan " ruwaibidhah ". teman bertanya " apakah ruwaibidhah itu wahai rasulullah? " nabi saw menanggapi " orang kerdil, hina, dan juga tidak mengenali gimana mengurus orang yang banyak " (hr ibnu majah)

kefasikan merajalela
dari abu hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya rasulullah saw bersabda " bersegeralah kalian beramal saat sebelum menemui fitnah (tes berat) seumpama malam yang amat hitam. seorang yang masih beriman di waktu pagi, setelah itu pada waktu petang ia sudah jadi kafir, ataupun seorang yang masih beriman di waktu sore, setelah itu pada keesokan harinya ia sudah jadi kafir. ia telah menjual agamanya dengan sedikit harta benda
dunia " (hr muslim)

baca juga
ustadz, duluan mana nabi adam dan juga manusia purba? jawaban ustadz ini buat seluruh orang melongo….

penindasan terhadap umat islam
dari tsauban radhiyallahu anhu. ia mengatakan, rasulullah saw bersabda " kira - kira datang sesuatu era di mana bangsa­bangsa dari segala dunia hendak tiba mengerumuni kalian seperti orang - orang yang kelaparan mengerumuni sisa hidangan mereka " hingga salah seseorang teman bertanya " apakah karna kami sedikit pada hari itu? " nabi saw menanggapi " terlebih lagi kalian pada hari itu sangat banyak, namun kalian umpama buih di waktu banjir, dan juga allah hendak mencabut kerasa gentar terhadap kalian dari hati musuh­musuh kalian, dan juga allah hendak melemparkan ke dalam hati kalian penyakit wahan. seseorang teman bertanya " apakah wahan itu, wahai rasulullah? " rasulullah menanggapi " cinta dunia dan juga cemas mati " (hr abu daud)

islam hanyatinggal nama
dari ali bin abi thalib radhiyallahu anhu. ia berkata, telah bersabda rasulullah saw " telah kira - kira datang sesuatu era, di mana tidak terdapat lagi dari islam kecuali cuma namanya, dan juga tidak terdapat lagi dari al­quran kecuali cuma tulisannya. masjid­masjid mereka indah, namun kosong dari anugerah. ulama mereka merupakan sejahatjahat makhluk yang terdapat di dasar langit. dari merekalah keluar fitnah, dan juga kepada mereka jua fitnah itu hendak berulang " (hr albaihaqi)

budaya yahudi dan juga nasrani
dari abu said al­khudri radhiyallahu anhu. ia berkata, bahwasanya rasulullah saw bersabda " kalian hendak menjajaki jejak umat­umat saat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai - sampai jikalau mereka masuk ke lubang biawak sekalipun kalian hendak menjajaki mereka " teman bertanya " ya rasulullah! apakah yahudi dan juga nasrani yang tuan maksudkan?
" nabi saw menanggapi " siapa lagi? " (hr muslim)

ulama tidak dipedulikan
dari sahl bin saad as­sa idi radhiyallahu anhu. ia mengatakan, rasulullah saw bersabda " ya allah! janganlah engkau menciptakan saya dan juga mudah­mudahan kalian pula tidak berjumpa dengan sesuatu era di mana para ulama sudah tidak diiringi lagi, dan juga orang yang penyantun sudah tidak dihiraukan lagi. hati mereka
serupa hati orang ajam, lidah mereka serupa lidah orang arab " (hr ahmad)

ulama agama terus menjadi berkurang
dari abdullah bin amr bin ash radhiyallahu anhu. ia mengatakan, saya mendengar rasulullah saw bersabda " sebetulnya allah swt tidak hendak mencabut (menyirnakan) ilmu dengan sekalian dari manusia. namun allah swt menyirnakan ilmu agama dengan mematikan para ulama. apabila telah ditiadakan para ulama, orang banyak hendak memilah orang­orang jahil bagaikan pemimpinnya. kala pemimpin yang jahil itu ditanyakan, mereka hendak berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. mereka sesat dan juga menyesatkan teman " (hr muslim)

kalangan anti hadits
dari miqdam bin madikariba radhiyallahu anhu. ia berkata, bahwasanya rasulullah saw bersabda " kira - kira datang sesuatu era di mana seseorang laki - laki yang lagi duduk bersandar di atas sofa kemegahannya, kemudian di informasikan kepadanya suatu hadis dari hadisku hingga ia mengatakan " pegangan kami dan juga kalian cumalah kitab allah aja. apa yang dihalalkan oleh al­quran kami halalkan. dan juga apa yang dia haramkan kami haramkan " (setelah itu nabi saw melanjutkan sabdanya) " sementara itu apa yang dilarang rasulullah saw itu samalah hukumnya dengan apa yang diharamkan allah swt " (hr abu daud dan juga ibnu majah)

berbangga­bangga dengan masjid
dari anas bin malik radhiyallahu anhu. bahwasanya rasulullah saw bersabda " tidak terjalin hari kiamat sampai umatku bermegahmegah dengan bangunan masjid " (hr abu daud).

tidak terdapat imam buat sholat berjamaah
dari salamah binti al­hurr radhiyallahu anhu. ia mengatakan, saya mendengar rasulullah saw bersabda " hendak tiba sesuatu era, pada waktu itu orang banyak berdiri tegak sebagian lama, karna mereka tidak memperoleh orang yang mampu mengimami mereka shalat " (hr ibnu majah)

baca juga
cerita nyata dan juga berkecil hati. dekapan terakhir adik kakak yatim piatu membikin seluruh orang meneteskan air mata

penyakit umat islam masa kini
dari abu hurairah radhiyallahu anhu. katanya, saya mendengar rasulullah saw bersabda " umatku hendak ditimpa penyakit ­penyakit yang sempat mengenai umat­umat terdahulu " teman bertanya " apakah penyakit­penyakit umat­umat terdahulu itu? " nabi saw menanggapi " penyakit­penyakit itu merupakan, 1. sangat sombong , 2. sangat elegan, 3. mengumpulkan harta sebanyak bisa jadi, 4. tipu menipu dalam merebut harta barang dunia, 5. silih memarahi, 6. dengki­mendengki sampai - sampai jadi zalim menzalimi " (hr hakim)

perangkap riba
dari abu hurairah radhiyallahu anhu. ia mengatakan, rasulullah saw bersabda " hendak datang sesuatu era, tidak terdapat seseorang juga kecuali ia ikut serta dalam memakan harta riba. bahwa ia tidak memakannya secara langsung, ia hendak terserang debunya " (hr ibnu majah)

manusia tidak hirau tentang sumber pendapatannya
dari abu hurairah radhiyallahu anhu. ia mengatakan, bersabda rasulullah saw, " hendak tiba sesuatu era seorang tidak mempedulikan dari mana ia memperoleh harta, apakah dari sumber yang halal ataupun juga haram " (riwayat muslim)

banyaknya sumber mineral
dari ibnu umar radhiyallahu anhu. ia berkata " pada sesuatu dikala dibawa ke hadapan rasulullah saw sepotong emas. dan juga emas itu merupakan emas zakat yang kesatu sekali dilansir. emas itu telah dibawa oleh bani sulaim dari tambang (galian) mereka. hingga teman mengatakan " wahai rasulullah! emas ini merupakan hasil tambang kita " kemudian nabi saw menanggapi " nanti kalian hendak menciptakan banyak galian­galian, dan juga yang hendak mengelolanya merupakan orangorang yang jahat " (hr baihaqi)

merebaknya khamar
dari abu malik al­asyari radhiyallahu anhu. katanya rasulullah saw bersabda " sebetulnya hendak terdapat sebagian dari umatku yang meminum khamar dan juga mereka menamakannya dengan nama yang lain. sembari diiringi dengan alunan musik dan juga suara biduanita. allah swt hendak menenggelamkan mereka ke dalam bumi dan juga allah swt hendak mengganti mereka jadi kera ataupun babi " (hr ibnu
majah)

maraknya perzinaan
dari anas radhiyallahu anhu. ia mengatakan " saya hendak menggambarkan kepada kalian suatu hadis yang tidak terdapat teman yang hendak menceritakannya sehabis saya. saya mendengar rasulullah saw bersabda " di antara ciri kiamat merupakan sedikit ilmu, banyak ketidaktahuan, banyak perzinaan, banyak kalangan wanita dan juga sedikit kalangan laki - laki, sampai - sampai nanti orang hendak mengurus 5 puluh orang wanita " (hr bukhari muslim).

berpakaian tetapi telanjang
dari abu hurairah radhiyallahu anhu. ia mengatakan, rasulullah saw bersabda " terdapat 2 kalangan yang hendak jadi penunggu neraka, keduanya belum sempat saya memandang mereka. kesatu, kalangan (penguasa) yang mempunyai cambuk seperti ekor sapi yang dipakai buat memukul orang. kedua, wanita yang berpakaian tetapi telanjang, lenggang­lenggok sewaktu berjalan,
mengayun­ayunkan bahu. kepala mereka seperti punuk (balik unta).

kedua kalangan ini tidak hendak masuk surga, terlebih lagi tidak hendak mampu mencium bau harumnya. sebetulnya keharuman surga itu hendak menghisap dari jarak ekspedisi yang amat jauh (hr muslim)

sikap manusia masa kini
dari aisyah radhiyallahu anhu. ia mengatakan " saya mendengar rasulullah saw bersabda " tidak hendak terjalin hari kiamat sampai - sampai seseorang anak jadi sebab kemarahan (untuk orang tuanya) , hujan hendak jadi panas, hendak meningkat banyak orang yang tercela dan juga hendak menurun orang yang baik, anak­anak jadi berani melawan orang tua, dan juga orang yang jahat berani melawan
orang­orang baik " (hr thabrani) anak jadi majikan ataupun tuan ibunya


dari umar bin al­khattab radhiyallahu anhu. (dalam suatu hadis yang panjang) , . . . setelah itu jibril bertanya kepada rasulullah saw " hingga kabarkan kepadaku tentang hari kiamat? " kemudian nabi saw menanggapi, " orang yang ditanya tidak lebih ketahui dari yang bertanya " hingga jibril mengatakan " bahwa begitu coba kabarkan kepadaku tandatandanya " hingga nabi saw menanggapi " kalau hamba hendak melahirkan tuannya dan juga engkau memandang orang berjalan tanpa sepatu dan juga orang yang bertelanjang lagi miskin yang cuma menggembala kambing itu berlomba­lomba buat membikin bangunan " (riwayat muslim)

peperangan demi peperangan
dari abu hurairah radhiyallahu anhu, katanya rasulullah saw bersabda " hari kiamat tidak hendak terjalin sampai - sampai harta barang berlimpah dan juga mencuat banyak fitnah dan juga kerap terjalin " al­harj ". teman bertanya " apakah al­harj itu wahai rasulullah? " nabi saw menanggapi " perang, perang, perang " dia mengucapkannya 3 kali. (hr ibnu majah)

perang di dekat sungai eufrat (irak) karna berebut kekayaan
dari abu hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya rasulullah saw bersabda " tidak terjalin hari kiamat sampai - sampai sungai eufrat (sungai efrat, irak) jadi surut airnya sampai - sampai nampak suatu gunung dari emas. banyak orang yang tewas karna merebutnya. hingga terbunuhlah 9 puluh 9 dari seratus orang yang berperang. dan juga masing­masing yang ikut serta mengatakan " mudahmudahan akulah orang yang selamat itu " di dalam riwayat lain disebutkan " sudah dekat sesuatu masa di mana sungai furat hendak jadi surut airnya kemudian nampak perbendaharaan dari emas, hingga siapa aja yang muncul di sana janganlah ia mengambil suatu juga dari harta tersebut " (hr bukhari muslim)

[ada sebagian pihak yang melaporkan kalau kata emas di dalam hadis ini sesungguhnya minyak]

waktu merasa pendek
dari anas bin malik radhiyallahu anhu. ia mengatakan, rasulullah saw bersabda " tidak hendak terjalin kiamat sampai - sampai waktu merasa pendek, hingga setahun dialami serupa sebulan, sebulan dialami serupa satu minggu, satu minggu dialami serupa satu hari, satu hari dialami serupa satu jam dan juga satu jam dialami serupa satu kilatan api " (hr tirmidzi)

hilangnya watak amanah
dari huzaifah bin al­yaman radhiyallahu anhu. katanya, . . . " setelah itu jadilah orang berjual beli, hingga kira - kira aja tidak terdapat seseorang juga yang suka menunaikan amanah, sampai - sampai dikatakan orang bahwasanya di golongan bani fulan (di desa tertentu) itu terdapat seseorang yang amat baik memegang amanah, amat terpercaya dan juga publik berkata " alangkah tekunnya ia dalam bekerja, alangkah indahnya pekerjaannya, alangkah cerdik otaknya. sementara itu di dalam hatinya sudah tidak terdapat lagi keimanan sekali juga cuma seberat timbangan biji sawi. " (hr bukhari dan juga muslim).

islam hendak pudar secara perlahan
dari huzaifah bin al­yaman radhiyallahu anhu. ia mengatakan, rasulullah saw bersabda " islam hendak sirna serupa hilangnya pola pada baju, sampai - sampai orang tidak paham apakah yang dimaksudkan dengan puasa, apakah yang diartikan dengan shalat, apakah yang diartikan dengan nusuk (ibadah) , dan juga apakah yang dimaksudkan dengan sedekah. al­quran hendak lenyap seluruhnya pada sesuatu malam, hingga tidak terdapat yang tertinggal di permukaan bumi ini darinya meski cuma satu ayat. sebetulnya yang terdapat cuma sebagian kelompok manusia, di antara lain orang tua, laki - laki dan juga wanita. mereka cuma mampu mengatakan, kami pernah menemui nenek moyang kami mengucapkan kalimat lailahaillallah, kemudian kami juga mengucapkannya pula " (hr ibnu majah)

kapan hendak terjalin kehancuran?
dari abu hurairah radhiyallahu anhu. ia berkata " pada sesuatu hari kala nabi saw lagi berposisi dalam sesuatu kegiatan dan juga berdialog dengan orang yang muncul, tiba­tiba tiba seseorang arabi (arab badui) kemudian ia bertanya kepada rasulullah saw " kapan hendak terjalin hari kiamat? " nabi saw terus aja berdialog. sebagian yang muncul mengatakan " dia (nabi saw) mendengar apa yang ditanyakan, namun persoalan itu tidak disenanginya " sedangkan yang lain
berkata " sebetulnya dia tidak mendengar persoalan itu " sampai - sampai kala nabi saw tuntas berdialog, dia bersabda " di mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? " kemudian arab badui itu menyahut " ya! aku wahai rasulullah " hingga nabi saw bersabda " apabila amanah telah disia­siakan hingga tunggulah hari kiamat " arab badui itu bertanya pula, " apa yang diartikan dengan menyia­nyiakan amanah itu? " nabi saw menanggapi " apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, hingga tunggulah kehadiran hari kiamat " (hr bukhari)

kebinasaan umat islam
dari ummul mukminin, zainab binti jahsy (istri rasulullah saw) , dia mengatakan, " (pada sesuatu hari) rasulullah saw masuk ke dalam rumahnya dengan kondisi takut sembari bersabda, lailahaillallah, celaka (binasa) untuk bangsa arab dari kejahatan (malapetaka) yang sudah kira - kira mengenai mereka. pada hari ini telah terbuka dari bilik yakjud dan juga makjud serupa ini " , dan juga baginda menciptakan ujung jari dan juga ujung jari yang sebelahnya (jari telunjuk) yang dengan itu mengisyaratkan serupa bulatan. aku (zainab binti jahsy) kemudian bertanya " ya rasulullah! apakah kami hendak binasa sebaliknya di golongan kami masih terdapat orang­orang yang saleh? " kemudian nabi saw bersabda " ya, jikalau kejahatan sudah sangat banyak " (riwayat bukhari dan juga muslim)

pemicu kebinasaan seseorang
dari abu hurairah radhiyallahu anhu. ia mengatakan, rasulullah saw bersabda " hendak tiba sesuatu era di mana orang yang beriman tidak hendak mampu menyelamatkan imannya, kecuali kala ia lari membawanya dari puncak bukit ke puncak bukit yang lain, dan juga dari sesuatu gua ke gua yang lain. hingga kala era itu telah datang, seluruh sumber pemasukan tidak mampu diperoleh kecuali dengan melaksanakan suatu yang menimbulkan kemurkaan allah swt. apabila ini telah terjalin, hingga kebinasaan seorang merupakan karna penuhi kehendak istri dan juga anak­anaknya. bahwa ia tidak mempunyai istri dan juga anak, hingga musibah menimpanya karna penuhi kehendak orang tuanya. dan juga jikalau orang tuanya sudah tidak terdapat lagi, hingga musibah menimpanya karna menjajaki kehendak keluarganya ataupun karna menjajaki kehendak tetangganya " teman bertanya " wahai rasulullah saw, apakah iktikad perkataan engkau itu? " nabi saw menanggapi " mereka hendak menghinanya dengan kesempitan hidupnya. hingga kala itu sebetulnya ia telah menceburkan pribadinya ke jurang­jurang kebinasaan yang hendak menghancurkan pribadinya " (hr baihaqi)

perselisihan yang banyak
dari abi nijih irbadh bin sariyah radhiyallahu anhu. ia mengatakan " telah menganjurkan kami rasulullah saw hendak satu nasihat yang menggetarkan hati kami dan juga meneteskan air kami kala mencermatinya, kemudian kami mengatakan, ya rasulullah! seolah­olah ini merupakan nasihat yang terakhir sekali hingga berikanlah pesanan kepada kami " dia juga bersabda " saya berwasiat hendak kalian biar senantiasa bertakwa kepada allah dan juga mendengar dan taat (kepada pemimpin) sekali juga yang mengetuai kalian itu cuma seseorang hamba. sebetulnya orang yang panjang usianya dari kalian tentu ia hendak memandang perselisihan yang banyak. hingga hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnah
para khulafa ar rasyidin (AL) mahdiyin (khalifah­khalifah yang mengenali kebenaran dan juga menemukan pimpinan ke jalur yang benar) dan juga gigitlah sunah­sunah itu dengan gigi geraham dan juga jauhilah hal­hal yang baru (bidah ) yang diada­adakan, karna sebetulnya tiap bidah itu merupakan sesat " (riwayat abu daud dan juga tirmizi)

kalangan yang selamat
dari auf bin malik radhiyallahu anhu. ia mengatakan, rasulullah saw bersabda " umat yahudi telah terpecah­belah jadi 7 puluh satu kalangan, hingga cuma satu kalangan aja yang masuk surge dan juga yang 7 puluh hendak masuk neraka. umat nasrani terpecah belah jadi 7 puluh 2 kalangan, hingga 7 puluh satu kalangan masuk neraka dan juga cuma satu kalangan aja yang masuk surga. demi tuhan yang diriku di dalam kekuasaannya, umatku hendak terpecah belah jadi 7 puluh 3 kalangan, cuma satu kalangan aja yang masuk surga dan juga 7 puluh 2 hendak masuk neraka. teman bertanya " kalangan mana yang nyaman? " nabi saw menanggapi " mereka merupakan jamaah " (hr ibnu majah)

islam jadi asing
dari abu hurairah radhiyallahu anhu. ia mengatakan, bersabda rasulullah saw " islam mulai tumbuh dalam kondisi asing. dan juga dia hendak berulang asing pula. hingga beruntunglah orang­orang yang asing " (hr muslim)

orang yang beriman laksana memegang bara api
anas radhiyallahu anhu. mengatakan rasulullah saw bersabda " hendak tiba pada manusia sesuatu era di mana orang yang berpegang teguh di antara mereka kepada agamanya laksana orang yang memegang bara api. (hr tarmizi)

kesulitan itu lebih baik dari kesenangan
dari ali bin abi thalib radhiyallahu anhu " bahwasanya kami lagi duduk berbarengan rasulullah saw di dalam masjid. tiba­tiba tiba musab bin umair radhiyallahu anhu. dan juga tidak terdapat di tubuhnya kecuali cuma selembar selendang yang ditambal dengan kulit. tatkala rasulullah saw memandang kepadanya. baginda menangis dan juga meneteskan air mata karna mengenangkan kemewahan musab kala berposisi di mekah dulu (karna amat dimanjakan oleh ibunya) , dan juga karna memandang nasib musab saat ini (kala berposisi di madinah bagaikan seseorang muhajirin yang meninggalkan seluruh harta barang dan juga kekayaan di mekah ). setelah itu nabimuhammad saw bersabda " gimana kondisi kalian pada sesuatu hari nanti, berangkat pada waktu pagi dengan satu baju, dan juga berangkat pada malam hari dengan baju yang lain pula. dan juga kala dikasih satu hidangan, ditempatkan pula satu hidangan yang lain. dan juga kalian menutupi (menghias) rumah kalian sebagaimana kalian memasang kelambu kabah? " hingga jawab teman " wahai rasulullah, pastinya kondisi kami pada waktu itu lebih baik dari keadaan kami pada hari ini. kami hendak membagikan atensi penuh kepada permasalahan ibadah aja dan juga tidak bersusah payah lagi buat mencari rezeki " kemudian nabi saw bersabda " tidak! keadaan kalian hari ini merupakan lebih baik dari kondisi kalian pada hari itu " (hr tirmidzi)

kalangan yang senantiasa menang


dari mughirah bin syubah radhiyallahu anhu. ia mengatakan, rasulullah saw bersabda " senantiasa di antara umatku terdapat kalangan yang senantiasa menang (dalam perjuangan mereka) , sampai - sampai sampailah pada sesuatu waktu yang dikehendaki allah swt. mereka tetap menang. (hr bukhari)


( sumber: http:// kabartrendz. blogspot. com/2017/04/ketahuilah-zaman-yang-sangat-ditakuti. html )
Bagikan ke Facebook

Artikel Terkait