HPK

mesothelioma survival rates,structured settlement annuity companies,mesothelioma attorneys california,structured settlements annuities,structured settlement buyer,mesothelioma suit,mesothelioma claim,small business administration sba,structured settlement purchasers,wisconsin mesothelioma attorney,houston tx auto insurance,mesotheliama,mesothelioma lawyer virginia,seattle mesothelioma lawyer,selling my structured settlement,mesothelioma attorney illinois,selling annuity,mesothelioma trial attorney,injury lawyer houston tx,baltimore mesothelioma attorneys,mesothelioma care,mesothelioma lawyer texas,structered settlement,houston motorcycle accident lawyer,p0135 honda civic 2004,structured settlement investments,mesothelioma lawyer dallas,caraccidentlawyer,structured settlemen,houston mesothelioma attorney,structured settlement sell,new york mesothelioma law firm,cash out structured settlement,mesothelioma lawyer chicago,lawsuit mesothelioma,truck accident attorney los angeles,asbestos exposure lawyers,mesothelioma cases,emergency response plan ppt,support.peachtree.com,structured settlement quote,semi truck accident lawyers,auto accident attorney Torrance,mesothelioma lawyer asbestos cancer lawsuit,mesothelioma lawyers san diego,asbestos mesothelioma lawsuit,buying structured settlements,mesothelioma attorney assistance,tennessee mesothelioma lawyer,earthlink business internet,meso lawyer,tucson car accident attorney,accident attorney orange county,mesothelioma litigation,mesothelioma settlements amounts,mesothelioma law firms,new mexico mesothelioma lawyer,accident attorneys orange county,mesothelioma lawsuit,personal injury accident lawyer,purchase structured settlements,firm law mesothelioma,car accident lawyers los angeles,mesothelioma attorneys,structured settlement company,auto accident lawyer san francisco,mesotheolima,los angeles motorcycle accident lawyer,mesothelioma attorney florida,broward county dui lawyer,state of california car insurance,selling a structured settlement,best accident attorneys,accident attorney san bernardino,mesothelioma ct,hughes net business,california motorcycle accident lawyer,mesothelioma help,washington mesothelioma attorney,best mesothelioma lawyers,diagnosed with mesothelioma,motorcycle accident attorney chicago,structured settlement need cash now,mesothelioma settlement amounts,motorcycle accident attorney sacramento,alcohol rehab center in florida,fast cash for house,car accident lawyer michigan,maritime lawyer houston,mesothelioma personal injury lawyers,personal injury attorney ocala fl,business voice mail service,california mesothelioma attorney,offshore accident lawyer,buy structured settlements,philadelphia mesothelioma lawyer,selling structured settlement,workplace accident attorney,illinois mesothelioma lawyer

Menu Navigasi

Subhanallah... Indahnya Ajaran Islam, Bahkan Saat Perang pun Ada Etikanya, Bagaimana Mungkin Dikaitkan Terorisme

Aksi terorisme jelas bukan ajaran islam. siapapun yang mengaitkan terorisme dengan islam pastilah ia musuh - musuh islam.

betapa sempurna dan juga indahnya ajaran islam sampai - sampai dalam keadaan perang juga membuktikan syariat islam amat agung yang tidak ditemui dalam agama lain ataupun sistem hidup buatan manusia.

islam menggambarkan agama yang bawa keselamatan. di mana seluruh perihal yang berkaitan dengan hidup ini seluruh diatur di dalamnya. baik itu berposisi dalam kitab suci al - quran, hadis ataupun hasil ijtihad dari para ulama. terlebih lagi, perang yang kita anggap merupakan sesuatu perihal yang mementingkan pembalasan terhadap musuh, dalam islam pula mempunyai adab tertentu.

diantara ketentuan/etika syariat islam dalam perang:

1. jangan menewaskan wanita
2. jangan menewaskan bayi
3. jangan bunuh anak kecil
4. jangan menewaskan orang tua
5. jangan menyiksa
6. jangan bunuh pendeta/pemuka agama
7. jangan berlaku semena - mena terhadap yang sudah mati

rasulullah saw bersabda, “jangan menewaskan orang yang tua renta, begitu pula dengan balita, anak kecil dan juga tidak pula perempuan…”

rasulullah saw bersabda, " berperanglah, tetapi jangan melampaui batasan. jangan curang, memotong - motong mayat, menewaskan orang tua ataupun wanita, pula orang yang telah tua renta, dan juga pendeta yang mengucilkan diri dalam kuilnya. "

rasulullah saw bersabda, “orang yang amat keras
adzabnya pada hari kiamat merupakan seseorang yang dibunuh oleh nabi , ataupun menewaskan nabi, imam yang sesat dan juga orang yang suka menyayat. ” tidak terdapat satu sumber juga dalam sejarah rasulullah saw satu kejadian yang berkata kalau kalangan muslimin menyayat salah seseorang di antara musuh yang sudah mati.

8. jangan memotong pohon
9. jangan menghancurkan bangunan
10. jangan menghancurkan tempat ibadah
11. jangan bunu hewan kecuali buat dimakan

kala abu bakar ash - shiddiq mengutus yazid bin abu sufyan ke syam bagaikan panglima perang, dia berpesan pada yazid setimpal pesan yang dikasih rasulullah: “jangan menewaskan anak kecil, perempuan, orang tua, orang sakit, pendeta, jangan menebang tumbuhan berbuah, jangan mengganggu bangunan, jangan menyembelih unta ataupun sapi kecuali buat dimakan, jangan menenggelamkan sarang tawon dan juga membakarnya. ” tercantum pula dilarang merobohkan ataupun mengganggu tempat ibadah serupa gereja, kuil, vihara, kelenteng, dan juga sebagainya. terlebih lagi, para ulama dengan tegas melaporkan kalau pelakon pelanggaran wajib dihukum mati.

12. perlakukan tawanan dengan baik, beri dia makan

allah berfirman, “dan mereka membagikan santapan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan juga orang yag ditawan, ” (qs. al - insan: 8).

13. memenuhi perjanjian

rasulullah saw bersabda, “siapa yang dikasih jaminan keamanan atas darahnya lalu dibunuh, hingga saya berlepas diri dari orang yang menewaskan, walaupun yang dibunuh itu seseorang kafir. ”

14. jangan memforsir teman jadi muslim

pasukan kafir yang kalah diberi kebebasan buat senantiasa memeluk agamanya. dalam suatu hadits diriwayatkan nabi membiarkan penyembah berhala bernama tsamamah bin atsal al - hanafi yang tertangkap dalam pertempuran buat tidak berpindah agama. nabi lebih memilah memohon para teman buat berdialog berbarengan al - hanafi dikala penyembah berhala itu terasa terjamin keselamatannya.


( sumber: http:// www. portal-islam. id/2017/05/subhanallah-indahnya-ajaran-islam. html )
Bagikan ke Facebook

Artikel Terkait