Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Misteri Keberadaan Empat Nabi dan Rasul yang Masih Hidup Sampai Saat Ini ?

Nabi dan juga rasul menggambarkan manusia yang terpilih oleh allah swt buat menerima wahyu. bila nabi tidak berkewajiban mengantarkan wahyu kepada kalangan, hingga berubah dengan rasul yang wajib mengantarkan wahyu kepada kaumnya.

dulu tiap era mempunyai utusan sampai berakhir pada nabi muhammad saw bagaikan nabi penutup. kepemimpinan nabi muhammad saw ini jadi tanda - tanda kalau tidak terdapat lagi nabi dan juga rasul sehabis dia, karna dialah yang terakhir yang diutus allah.

nabi dan juga rasul pula hendak hadapi kematian seperti manusia pada lazimnya. tetapi tidak dengan 4 utusan allah berikut ini. perihal ini masih jadi teka - teki sampai dikala ini, alasannya keberadaan nabi dan juga rasul ini bukanlah di bumi, melainkan di diluar jagad raya ini. inilah kekuasaan allah swt terhadap mereka yang di percayakan pada - nya.

siapa aja mereka dan juga dimana 4 nabi tersebut berposisi?

berikut ulasannya.

1. cerita nabi khidir alaihissalam

nabi khidir alaihissalam hidup pada masa pemerintahan raja iskandar dzul qarnain pada tahun 322 sm. dia populer pintar terlebih lagi melebihi kecerdasan nabi musa as. dikala itu jadi perdana menteri dan juga menyertai ekspedisi raja iskandar dzul qarnain dalam mencari ainul hayat’, sumber air hidup ataupun air kehidupan abadi. konon siapa yang meminumnya dapat hidup sampai hari kiamat.

kisahnya bermulan kala raja iskandar dzul qarnain berjalan di atas bumi mengarah ke tepi bumi. allah swt mewakilkan seseorang malaikat yang bernama rofa’il buat mendampingi raja iskandar dzul qarnain. keduanya ikut serta pembicaraan tentang gimana ketaatan malaikat dalam beribadah kepada allah.

malaikat rofa’il berkata kalau “ibadah para mailaikat di langit di antara lain terdapat yang berdiri tidak mengangkut kepalanya selama - lamanya, dan juga terdapat pula yang rukuk tidak mengangkut kepala selama - lamanya”.

mendengar itu, raja kemudian mau hidup bertahun - tahun dalam beribadah kepada allah. malaikat rofa’il kemudian menarangkan kalau allah telah menghasilkan sumber air bumi, namanya ‘ainul hayat’ yang membikin siapa yang meminumnya tidak mati hingga hari kiamat. posisi minuman tersebut berposisi di bumi yang hitam, di tempat keluarnya matahari.

“bahwa rasulullah saw bersabda, terdapat seseorang anak dari sam bin nuh as telah meminum air kehidupan, kemudian dia mampu hidup lama”. hingga pergilah raja zulkarnain berbarengan nabi khidir as, buat meminum air kehidupan. tetapi yang sukses meminumnya merupakan nabi khidir as, sebaliknya raja zulkarnain tidak sukses menemui air kehidupan tersebut. ”

cerita ini dikutib dari kitab “ baidai’iz karangan syeikh muhammad bin ahmad bin iyas taman 166 – 168. penerbit: usaha keluarga s semarang. dan juga cerita dari kitab nuzhatul majalis karangan syeikh abdul rohman ash - shafuri. penerbit darul fikri bairut taman 257 – 258.


2. cerita nabi idris as

idris merupakan salah seseorang rasul yang kesatu kali dikasih tugas buat mengantarkan risalah kepada kaumnya dan juga diberi hak kenabian oleh allah sehabis adam as. sekelompok ulama berkomentar kalau khidir masih hidup dan juga belum mati. dan juga ada sebagian riwayat yang menarangkan perihal ini.

pada sesuatu malam nabi idris as dikunjungi malaikat pencabut nyawa yang bawa santapan dari surga. saat sebelum kesimpulannya dicabut nyawanya, nabi idris memohon kepada malaikat supaya ingin meminta kepada allah swt buat berulang menghidupkannya sehabis dicabut nyawanya.

kemudian allah swt mewahyukan kepada malaikat maut, supaya dia mencabut nyawa idris as. hingga dicabutnyalah nyawa idris dikala itu pula. hingga nabi idris juga merasakan kematian kala itu. malaikat kemudian menepati janjinya dengan meminta supaya allah berulang menghidupkan idris. atas izinnya idris as berulang hidup dan juga keduanya melanjutkan ekspedisi ke neraka. di situ dia memandang seluruh yang diciptakan allah swt buat menyiksa musuh - musuh - nya.

ekspedisi setelah itu dilanjutkan ke surga atas izin allah. nabi idris mampu memandang panorama alam di dalam syurga dengan seluruh berbagai kenikmatan yang disediakan oleh allah swt cuma dari pintunya. dia juga memohon malaikat supaya memperbolehkan masuk dan juga meminum air di situ. kesimpulannya mereka masuk dan juga wajib keluar lagi. tetapi saat sebelum keluar dia meninggalkan sepatunya di salah satu tumbuhan surga. nabi idris mengatakan kepada malaikat maut: “wahai malaikat maut, saya telah meninggalkan sepatuku di dalam syurga.

malaikat maut juga mengatakan: masuklah ke dalam syurga, dan juga ambil sepatu tuan. ”

hingga masuklah nabi idris, tetapi dia tidak keluar lagi, sampai - sampai malaikat maut memanggilnya: “ya idris, keluarlah!. tidak, wahai malaikat maut, kerana allah swt telah berfirman bermaksud: “setiap yang berjiwa hendak merasakan mati. ” (ali - imran: 185)

sebaliknya aku telah merasakan kematian. dan juga allah berfirman yang bermaksud:
“dan tidak terdapat seseorang juga daripadamu, melainkan menghadiri neraka itu. ” (maryam: 71)

dan juga aku juga telah menghadiri neraka itu. dan juga firman allah lagi yang bermaksud:
“.. . dan juga mereka sekali - kali tidak hendak dikeluarkan daripadanya (syurga). ” (al - hijr: 48)

hingga allah merendahkan wahyu kepada malaikat maut itu: “biarkanlah ia, kerana saya telah menetapkan di azali, bahawa dia hendak bertempat tinggal di syurga. ”

allah menggambarkan tentang cerita nabi idris ini kepada rasulullah saw dengan firman - nya bermaksud: “dan ceritakanlah (hai muhammad kepada mereka, cerita) idris yang tersebut di dalam al - quran. sebetulnya dia merupakan seseorang yang amat membetulkan dan juga seseorang nabi. dan juga kami telah mengangkatnya ke martabat yang besar. ” (maryam: 56 - 57)


3. cerita nabi ilyas alaihissalam
baca pula
bukan menakuti siksa neraka, tetapi begini mengarahkan anak supaya kecanduan shalat
bertanya ke dokter zakir naik dengan persoalan " menjebak " , mahasiswi ini langsung diam tanpa kata sehabis ketahui jawabannya
cobalah ! terapkan 10 trik sempurna mengelola honor, supaya kerasa lelahmu bekerja bermakna !
memiliki 3 istri cantik - cantik plus tinggal serumah, siapa yang tidak mau serupa laki - laki di jember ini ?
niatnya mau tampak sangar dengan tato, tetapi yang dirasakan laki - laki ini begitu mengenaskan
kala lagi istirahat datanglah malaikat kepada nabi ilyas as, malaikat itu tiba buat menjemput ruhnya. mendengar berita itu, nabi ilyas as jadi berkecil hati dan juga menangis.

“ kenapa engkau bersedih? ” tanya malaikat maut.

“ tidak tahulah. ” jawab nabi ilyas as.

“apakah engkau bersedih karna hendak meninggalkan dunia dan juga cemas mengalami maut ? ” tanya malaikat.

“tidak. tiada suatu yang saya sesali kecuali karna saya menyesal tidak boleh lagi berzikir kepada allah, sedangkan yang masih hidup boleh terus berzikir menyanjung allah, ” jawab nabi ilyas as.

dikala itu allah swt lalu merendahkan wahyu kepada malaikat supaya menunda pencabutan nyawa itu dan juga berikan peluang kepada nabi ilyas as berzikir setimpal dengan permintaannya. nabi ilyas as mau terus hidup sekedar karna mau berzikir kepada allah swt. hingga berzikirlah nabi ilyas as sejauh hidupnya.

“ biarlah ia hidup di halaman buat berbisik dan juga mengadu dan berzikir kepada - ku hingga akhir nanti. ” firman allah swt.


4. cerita nabi isa alaihissalam

al - qur’an mencerahkan dalam tulisan annisaa’: 157 kalau nabi isa as bukanlah dibunuh ataupun disalib oleh orang - orang kafir. ada juga yang mereka salib merupakan orang yang wujud dan juga warnanya diserupakan oleh allah swt serupa nabi isa as (sebagian ulama berkomentar orang yang diserupakan merupakan muridnya yang berkhianat yang bernama yudas iskariot) dan juga karna perkataan mereka:

“sesungguhnya kami telah menewaskan almasih, isa putra maryam, rasul allah”, sementara itu mereka tidak membunuhnya dan juga tidak (pula) menyalibnya, namun (yang mereka bunuh yakni) orang yang diserupakan dengan isa untuk mereka. sebetulnya orang - orang yang berselisih mengerti tentang (pembunuhan) isa, betul - betul dalam keragu - raguan tentang yang dibunuh itu. mereka tidak memiliki kepercayaan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali menjajaki persangkaan belaka, mereka tidak (pula) percaya kalau yang mereka bunuh itu merupakan isa. (an nisaa’ : 157)

nabi isa as diselamatkan oleh allah swt dengan jalur dinaikan ke langit dan juga ditempatkan disuatu tempat yang cuma allah swt yang ketahui tentang perihal ini. alqur’an menarangkan tentang kejadian penyelamatan ini. ”tetapi (yang sesungguhnya) , allah telah mengangkut isa kepada - nya. dan juga merupakan allah maha perkasa lagi maha bijaksana. (an nisaa’ : 158)


( sumber : teka - teki keberadaan 4 nabi dan juga rasul yang masih hidup hingga dikala ini ? http: //wowmuslim. blogspot. com/2017/07/misteri - keberadaan - empat - nabi - dan - rasul. html )