HPK

mesothelioma survival rates,structured settlement annuity companies,mesothelioma attorneys california,structured settlements annuities,structured settlement buyer,mesothelioma suit,mesothelioma claim,small business administration sba,structured settlement purchasers,wisconsin mesothelioma attorney,houston tx auto insurance,mesotheliama,mesothelioma lawyer virginia,seattle mesothelioma lawyer,selling my structured settlement,mesothelioma attorney illinois,selling annuity,mesothelioma trial attorney,injury lawyer houston tx,baltimore mesothelioma attorneys,mesothelioma care,mesothelioma lawyer texas,structered settlement,houston motorcycle accident lawyer,p0135 honda civic 2004,structured settlement investments,mesothelioma lawyer dallas,caraccidentlawyer,structured settlemen,houston mesothelioma attorney,structured settlement sell,new york mesothelioma law firm,cash out structured settlement,mesothelioma lawyer chicago,lawsuit mesothelioma,truck accident attorney los angeles,asbestos exposure lawyers,mesothelioma cases,emergency response plan ppt,support.peachtree.com,structured settlement quote,semi truck accident lawyers,auto accident attorney Torrance,mesothelioma lawyer asbestos cancer lawsuit,mesothelioma lawyers san diego,asbestos mesothelioma lawsuit,buying structured settlements,mesothelioma attorney assistance,tennessee mesothelioma lawyer,earthlink business internet,meso lawyer,tucson car accident attorney,accident attorney orange county,mesothelioma litigation,mesothelioma settlements amounts,mesothelioma law firms,new mexico mesothelioma lawyer,accident attorneys orange county,mesothelioma lawsuit,personal injury accident lawyer,purchase structured settlements,firm law mesothelioma,car accident lawyers los angeles,mesothelioma attorneys,structured settlement company,auto accident lawyer san francisco,mesotheolima,los angeles motorcycle accident lawyer,mesothelioma attorney florida,broward county dui lawyer,state of california car insurance,selling a structured settlement,best accident attorneys,accident attorney san bernardino,mesothelioma ct,hughes net business,california motorcycle accident lawyer,mesothelioma help,washington mesothelioma attorney,best mesothelioma lawyers,diagnosed with mesothelioma,motorcycle accident attorney chicago,structured settlement need cash now,mesothelioma settlement amounts,motorcycle accident attorney sacramento,alcohol rehab center in florida,fast cash for house,car accident lawyer michigan,maritime lawyer houston,mesothelioma personal injury lawyers,personal injury attorney ocala fl,business voice mail service,california mesothelioma attorney,offshore accident lawyer,buy structured settlements,philadelphia mesothelioma lawyer,selling structured settlement,workplace accident attorney,illinois mesothelioma lawyer

Menu Navigasi

Munculnya Binatang Ini Sebagai Pertanda Bahawa Kita Semakin Dekat Dengan Kiamat

Kiamat merupakan teka - teki yang cuma tuhan yang mengenali kapan terbentuknya. walaupun demikian, allah membagikan petunjuk kepada umat manusia tentang isyarat kedatangan kiamat tersebut.

salah satu yang jadi petanda hendak datangnya kiamat merupakan timbulnya fauna yang bernama dabbah. datangnya fauna dabbah merupakan petanda lain diantara petanda lain yang amat populer, iaitu matahari terbit yang dari barat.

fauna ini bernama dabbah dan juga berulang kali diucap rasulullah saw bagaikan salah satu ciri dekatnya kiamat. tidak hanya itu, allah pula sempat menyebut dabbah dalam al - quran.

“apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan seekor dabbah (fauna) dari bumi yang hendak berkata kepada mereka, kalau sebetulnya manusia dulu tidak percaya kepada ayat - ayat kami. “ (an - naml: 82)

dabbah disebut - sebut bagaikan fauna melata yang keluar dari bumi, dia boleh berdialog kepada manusia dan juga memilah - milah mana mukmin dan juga mana kafir.

rasulullah saw mengatakan bila dabbah ini merupakan salah satu peringatan manusia buat lekas bertaubat.

karena, terdapat sebagian petanda yang bila timbul hingga pintu taubat hendak ditutup. salah satu diantara ciri ditutupnya pintu taubat tersebut merupakan timbulnya dabbah.

“ada 3 masalah yang bila keluar hingga tidak hendak bermanfaat lagi keimanan orang yang belum beriman sebelumnya; ataupun belum mengusahakan kebaikan yang dicoba dalam keimanannya. ketiga masalah itu merupakan: terbitnya matahari dari barat, dajjal dan juga fauna bumi. “ (hr. muslim)

dia pula sempat mengantarkan sabdanya: “bersegeralah kamu beramal (saat sebelum datangnya) 6 masalah … (dia mengatakan di antara lain) dabbah. ” (hr. muslim).

dabbah yang timbul tersebut hendak sanggup berdialog kepada manusia dan juga setelah itu meletakkan ciri ataupun cap kepada wajah - wajah manusia.

dia membagikan ciri pembeza antara orang beriman dan juga kafir. ciri buat orang yang beriman merupakan muka yang bercahaya, sebaliknya yang tidak, tandanya dikasih dibahagian hidung bagaikan ciri kekufurannya.

disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dalam majma’uz zawaid viii / 7 - 8, daripada huzaifah bin asid secara marfu ‘, bahawa dabbah hendak timbul dari makkah, keluar dari masjid amat mulia. kemunculannya membikin bumi bergetar.

“dabbah hendak keluar dari masjid yang amat besar, tatkala mereka (lagi duduk - duduk seketika bumi bergetar) kala mereka lagi demikian seketika bumi terbelah. ”

banyak perbezaan komentar menimpa rupa dari bintang ini.

( sumber: apacerita. my )
Bagikan ke Facebook

Artikel Terkait