HPK

mesothelioma survival rates,structured settlement annuity companies,mesothelioma attorneys california,structured settlements annuities,structured settlement buyer,mesothelioma suit,mesothelioma claim,small business administration sba,structured settlement purchasers,wisconsin mesothelioma attorney,houston tx auto insurance,mesotheliama,mesothelioma lawyer virginia,seattle mesothelioma lawyer,selling my structured settlement,mesothelioma attorney illinois,selling annuity,mesothelioma trial attorney,injury lawyer houston tx,baltimore mesothelioma attorneys,mesothelioma care,mesothelioma lawyer texas,structered settlement,houston motorcycle accident lawyer,p0135 honda civic 2004,structured settlement investments,mesothelioma lawyer dallas,caraccidentlawyer,structured settlemen,houston mesothelioma attorney,structured settlement sell,new york mesothelioma law firm,cash out structured settlement,mesothelioma lawyer chicago,lawsuit mesothelioma,truck accident attorney los angeles,asbestos exposure lawyers,mesothelioma cases,emergency response plan ppt,support.peachtree.com,structured settlement quote,semi truck accident lawyers,auto accident attorney Torrance,mesothelioma lawyer asbestos cancer lawsuit,mesothelioma lawyers san diego,asbestos mesothelioma lawsuit,buying structured settlements,mesothelioma attorney assistance,tennessee mesothelioma lawyer,earthlink business internet,meso lawyer,tucson car accident attorney,accident attorney orange county,mesothelioma litigation,mesothelioma settlements amounts,mesothelioma law firms,new mexico mesothelioma lawyer,accident attorneys orange county,mesothelioma lawsuit,personal injury accident lawyer,purchase structured settlements,firm law mesothelioma,car accident lawyers los angeles,mesothelioma attorneys,structured settlement company,auto accident lawyer san francisco,mesotheolima,los angeles motorcycle accident lawyer,mesothelioma attorney florida,broward county dui lawyer,state of california car insurance,selling a structured settlement,best accident attorneys,accident attorney san bernardino,mesothelioma ct,hughes net business,california motorcycle accident lawyer,mesothelioma help,washington mesothelioma attorney,best mesothelioma lawyers,diagnosed with mesothelioma,motorcycle accident attorney chicago,structured settlement need cash now,mesothelioma settlement amounts,motorcycle accident attorney sacramento,alcohol rehab center in florida,fast cash for house,car accident lawyer michigan,maritime lawyer houston,mesothelioma personal injury lawyers,personal injury attorney ocala fl,business voice mail service,california mesothelioma attorney,offshore accident lawyer,buy structured settlements,philadelphia mesothelioma lawyer,selling structured settlement,workplace accident attorney,illinois mesothelioma lawyer

Menu Navigasi

Subhanallah ! Tak Banyak Yang Tahu Inilah Keistimewaan Angka 19 Yang Ada Dalam Alqur'an

Novel ini menarangkan dalil ilmiah tentang fenomena - fenomena yang sudah disebutkan di dalam al - quran.

bukunya cukup tebal, tetapi satu bahasan yang menarik atensi aku di dalam novel itu ialah tentang fenomena angka 19. serupa yang dibeberkan oleh seseorang sarjana pertanian mesir, rashad khalifa, yang mengambil gelar doktor di amerika, mempelajari tentang al - quran memakai pc.

dia menganalisis kitab al - quran yang terdapat padanya dan juga pula kitab al - quran tertua yang bernama " mushaf utsmani " yang ditemui di samarkand, ialah negara asal imam bukhari di uzbekistan.

lewat penelitiannya yang dipamerkan pada pameran islam di london pada tahun 1976, ia menampilkan kalau tidak terdapat satupun huruf yang lenyap ataupun menurun di dalam al - quran walaupun kitab tua itu sudah berumur lebih dari 1400 tahun.

rashad khalifa pula menampilkan fenomena angka 19. angka 19 di dalam teori bilangan merupakan bilangan prima.

bila diteliti secara teliti, nyatanya banyak dimensi kuantitatif di dalam al - quran yang dinyatakan bagaikan kelipatan angka 19. inilah daftarnya (sumber: novel one million phenomena yang ditulis oleh fahmi basya) :

1. jumlah huruf basmallah dalam aksara arabsetiap tulisan di dalam al - quran dibuka dengan teks basmallah yang berbunyi:

" bismillaahirrahmaanirrahiim ". dalam aksara arab, jumlah huruf di dalam teks basmallah itu terdiri dari 19 huruf (19 = 1 x 19). 9 belas huruf itu merupakan ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim.

2. kata penyusun kalimat basmallahkalimat basmallah terdiri dari 4 kelompok kata: ismu, allaah, ar - rahmaan, dan juga ar - rahiim. marilah kita rinci satu per satu:

kata ismu yang maksudnya " nama " disebutkan 19 kali di dalam segala ayat al - quran (19 = 1 x 19).

kata allah di dalam al - quran disebutkan sebanyak 2698 kali (2698 = 142 x 19).
baca juga

jangan lagi malu menagih hutang, ini anjuran hadist nabi
dikala tes dan juga bencana tidak jua usai, hingga renungkanlah perihal ini
harus ketahui, jangan sempat menunda 3 masalah ini, dikala datang waktunya lekas laksanakan ! !

kata ar - rahmaan yang maksudnya " maha pengasih " disebutkan di dalam al - quran sebanyak 57 kali (57 = 3 x 19).


kata ar - rahiim yang maksudnya " maha penyayang " disebutkan di dalam al - quran sebanyak 114 kali (114 = 6 x 19).

3. tata letak basmallah dalam ayat angkatan laut (AL) quran

kalimat basmallah di dalam al - quran disebutkan 114 kali (114 = 6 x 19). tulisan ke - 9 tidak diawali dengan basmallah, tulisan ke - 27 mengenakan basmallah 2 kali (ialah pada pembuka dan juga pada ayat 30).

4. penguraian tulisan dan juga ayat - ayat angkatan laut (AL) quran

jumlah tulisan di dalam al - quran seluruhnya 114 tulisan (114 = 6 x 19).

wahyu kesatu turun 19 kata (19 = 1 x 19). wahyu kesatu ada pada tulisan no 96 (al - alaq) ayat 1 hingga 5.

wahyu kedua turun 38 kata (38 = 2 x 19). wahyu kedua ada pada tulisan ke - 68 ayat 1 sampai
wahyu ketiga turun 57 kata (57 = 3 x 19). wahyu ketiga ada pada tulisan ke - 73 ayat 1 sampai
wahyu terakhir turun 19 kata (19 = 1 x 19). wahyu terakhir ada pada tulisan ke - 110 ayat 1 hingga 3.
tulisan 96 merupakan tempat wahyu kesatu. nyatanya tulisan ini cuma terdiri 19 ayat aja.

tulisan 96 bagaikan tempat wahyu kesatu berposisi pada bilangan ke - 19 dari 114 tulisan bila dihitung dari balik, ialah 114, 113, 112, , 98, 97, 96.

wahyu kesatu pada tulisan 96 itu turun sebanyak 5 ayat (ayat 1 hingga 5). jumlah huruf di dalam 5 ayat itu merupakan 76 buah (76 = 4 x 19).

tulisan 96 itu seluruhnya terdiri dari 285 huruf (285 = 15 x 19).

pertengahan al - quran terletak pada ayat 19 dari tulisan 18, (19 = 1 x 19).

ada 29 tulisan yang diawali dengan kata yang terdiri dari huruf tunggal serupa nun, qof, shod, ataupun kata yang terdiri dari 2, 3, 4, dan juga 5 huruf serupa " alif lam mim " , " alif lam ro " , " kaf ha ya ain shod ".

perkata tersebut secara harfiah tidak memiliki arti, tetapi allah lah yang ketahui apa artinya. marilah kita rinci bagaikan berikut:

a) tulisan ke - 2 diawali dengan " alif lam mim ". jumlah huruf alif lam mim di dalam tulisan ke - 2 itu merupakan 4502 3202 2195 = 9899 = 521 x 19.

b) tulisan ke - 3 pula diawali dengan " alif lam mim ". jumlah huruf alim lam mim di dalam tulisan ke - 3

subhanallah seperti itu tadi keistimewaan angka 19 dalam kitab suci angkatan laut (AL) quran yang tidak terdapat faktor rekayasa dari manusia melainkan langsung turun dari kalam allah swt.


( sumber : wajibbaca. com
http: //blog - liputanterbaru. blogspot. co. id/2016/04/inilah - rahasia - angka - 19 - yang - ada - pada. html )
Bagikan ke Facebook

Artikel Terkait