HPK

mesothelioma survival rates,structured settlement annuity companies,mesothelioma attorneys california,structured settlements annuities,structured settlement buyer,mesothelioma suit,mesothelioma claim,small business administration sba,structured settlement purchasers,wisconsin mesothelioma attorney,houston tx auto insurance,mesotheliama,mesothelioma lawyer virginia,seattle mesothelioma lawyer,selling my structured settlement,mesothelioma attorney illinois,selling annuity,mesothelioma trial attorney,injury lawyer houston tx,baltimore mesothelioma attorneys,mesothelioma care,mesothelioma lawyer texas,structered settlement,houston motorcycle accident lawyer,p0135 honda civic 2004,structured settlement investments,mesothelioma lawyer dallas,caraccidentlawyer,structured settlemen,houston mesothelioma attorney,structured settlement sell,new york mesothelioma law firm,cash out structured settlement,mesothelioma lawyer chicago,lawsuit mesothelioma,truck accident attorney los angeles,asbestos exposure lawyers,mesothelioma cases,emergency response plan ppt,support.peachtree.com,structured settlement quote,semi truck accident lawyers,auto accident attorney Torrance,mesothelioma lawyer asbestos cancer lawsuit,mesothelioma lawyers san diego,asbestos mesothelioma lawsuit,buying structured settlements,mesothelioma attorney assistance,tennessee mesothelioma lawyer,earthlink business internet,meso lawyer,tucson car accident attorney,accident attorney orange county,mesothelioma litigation,mesothelioma settlements amounts,mesothelioma law firms,new mexico mesothelioma lawyer,accident attorneys orange county,mesothelioma lawsuit,personal injury accident lawyer,purchase structured settlements,firm law mesothelioma,car accident lawyers los angeles,mesothelioma attorneys,structured settlement company,auto accident lawyer san francisco,mesotheolima,los angeles motorcycle accident lawyer,mesothelioma attorney florida,broward county dui lawyer,state of california car insurance,selling a structured settlement,best accident attorneys,accident attorney san bernardino,mesothelioma ct,hughes net business,california motorcycle accident lawyer,mesothelioma help,washington mesothelioma attorney,best mesothelioma lawyers,diagnosed with mesothelioma,motorcycle accident attorney chicago,structured settlement need cash now,mesothelioma settlement amounts,motorcycle accident attorney sacramento,alcohol rehab center in florida,fast cash for house,car accident lawyer michigan,maritime lawyer houston,mesothelioma personal injury lawyers,personal injury attorney ocala fl,business voice mail service,california mesothelioma attorney,offshore accident lawyer,buy structured settlements,philadelphia mesothelioma lawyer,selling structured settlement,workplace accident attorney,illinois mesothelioma lawyer

Menu Navigasi

Kiamat Semakin Dekat, Inilah Tanda-Tanda Kedatangan Imam Mahdi, Sebagian Sudah Muncul

 bagaikan umat muslim yang beriman kita harus percaya terhadap rukun iman, rukun islam, dan juga guna agama.

tercantum di dalamnya yakin hendak datangnya hari akhir.

ialah hari dimana dunia jadi sirna dan juga musnah, dan seluruh makhluk hidup dimatikan oleh allah ta’ala.

kiamat bagi islam tidak terjalin secara serta - merta.

tetapi dimulai dengan bermacam berbagai ciri.

salah satu isyarat kiamat besar merupakan datangnya imam mahdi.

imam mahdi tidaklah suatu nama, melainkan gelar.

yang mana “imam” berarti pemimpin dan juga “mahdi” berarti orang yang mendapatkan petunjuk.

dalam makna dia merupakan seorang yang baik agamanya dan juga jadi pemimpin untuk umat muslim di akhir era.

nah, berikut ini isyarat kehadiran imam mahdi bersumber pada dalil - dalil agama:

1. timbul di akhir era, dikala nampak kehancuran di bumi

imam mahdi tidak hendak timbul sampai menjelang kiamat.

kiamat seorang diri merupakan rahasia allah ta’ala.

tidak terdapat seorangpun yang ketahui kapan datangnya kiamat.

tetapi dipaparkan dalam dalil kalau mendekati kiamat bumi hadapi kehancuran.

ini dapat berarti musibah alam yang terjalin selalu, serupa longsor, banjir, gempa bumi, gunung meletus dan juga sebagainya.

tidak hanya itu umat manusia pula melaksanakan perselisihan dan juga peperangan tanpa henti.

nah, dikala demikianlah imam mahdi hendak timbul.

“aku kabarkan berita gembira menimpa al - mahdi yang diutus allah ke tengah ummatku kala banyak terjalin perselisihan antar - manusia dan juga gempa - gempa. dia hendak memenuhi bumi dengan keadilan dan juga kejujuran sebagaimana sebelumnya dipadati dengan kesewenang - wenangan dan juga kezaliman. ” (hr. ahmad)

2. keadaan umat islam terasing

pada akhir era keadaan umat islam jadi terasing berulang, sama serupa dikala kesatu kali timbul.

pada dikala islam mulai pudar inilah imam mahdi hendak tiba menyelematkan umat manusia mengarah jalur kebenaran.

3. kemunculan bintang berekor

salah satu isyarat kiamat sudah dekat merupakan kemunculan bintang berekor.

dan juga apabila ini sudah terjalin dengan diiringi ciri yang lain, hingga mungkin imam mahdi pula hendak lekas tiba.

diriwayatkan oleh ibnu jarir dan juga abdullah bin abu malikah, dia mengatakan: “pada sesuatu pagi aku berangkat kepada ibnu abbas.

hingga dia mengatakan: “malam tadi saya tidak mampu tidur hingga pagi. ” saya bertanya: apa sebabnya. ”

dia menanggapi: “karena orang - orang mengatakan kalau bintang berekor sudah terbit, hingga aku takut hendak kehadiran asap (dukhan) yang sudah mengetuk pintu, sampai - sampai aku tidak mampu tidur hingga pagi”.

4. keadaan sungai eufrat mengering

dalam sesuatu riwayat muslim dipaparkan kalau ciri menjelang kiamat bagi islam merupakan keadaan sungai eufrat mengering dan juga peperangan terjalin dimana - mana.

“sudah dekat sesuatu masa di mana sungai eufrat hendak jadi surut airnya kemudian ternampak perbendaharaan daripada emas, hingga benda siapa yang muncul di sana janganlah dia mengambil suatu juga daripada harta itu. ” (hr bukhari dan juga muslim).

5. imam mahdi mempunyai nama serupa rasulullah

serupa yang dipaparkan dalam hadist shahih kalau salah satu karakteristik imam mahdi merupakan dia mempunyai nama serupa nama rasulullah shalla llahu ‘alaihi wa sallam.

“andaikan dunia tinggal satu hari begitu allah hendak panjangkan hari tersebut sampai - sampai diutus padanya seseorang lelaki dari pakar baitku namanya seragam namaku dan juga nama bapaknya seragam nama ayahku (muhammad bin abdullah) . dia hendak memenuhi bumi dengan kejujuran dan juga keadilan sebagaimana sebelumnya dipadati dengan kezaliman dan juga penganiayaan. ” (hr. abu dawud)

6. imam mahdi merupakan orang arab

sebagaimana yang telah dipaparkan dalam hadist kalau imam mahdi tiba dari negeri arab, dan juga dia merupakan generasi anak cucu nabi muhammad shalla llahu ‘alaihi wa sallam.

“al - mahdi berasal dari umatku, dari generasi anak cucuku. ” (hr. abu dawud, ibnu majah, dan juga al - hakim).

7. raga imam mahdi berkening lebar dan juga hidung mancung

“al - mahdi berasal dari umatku, berkening lebar, berhidung panjang dan juga mancung. dia hendak penuhi bumi ini dengan keadilan dan juga kemakmuran, sebagaimana dia (bumi ini) saat sebelum itu dipadati oleh kezhaliman dan juga kesemena - menaan, dan juga dia (usia kekhalifahan) berusia 7 tahun. ” (hr. abu dawud dan juga al - hakim) ”

8. imam mahdi generasi rasul

ibnu katsir menarangkan kalau imam mahdi bernama muhammad bin abdullah angkatan laut (AL) alawi angkatan laut (AL) fatimi angkatan laut (AL) hasani. ” (angkatan laut (AL) fitan wa malahim: 29). yang mana disimpulkan oleh as samhudi kalau imam mahdi merupakan generasi fatimah.

dalam hadist disebutkan: “imam mahdi dari keluargaku dari putra fatimah. ” (hr. abu dawud). ini berarti imam mahdi dapat berasal dari generasi hasan bin ali bin abu thalib yang menggambarkan putra fatimah az - zahra dengan ali bin abi thalib.

9. imam mahdi timbul di madinah sehabis kematian seseorang pemimpin

dipaparkan dalam sesuatu riwayat kalau imam mahdi hendak timbul di madinah sehabis perselisihan yang terjalin akibat kematian seseorang pemimpin.

dari ummu salamah r. a menggambarkan: “akan terjalin sesuatu perselisihan kala wafatnya seseorang khalifah. setelah itu, seorang dari penduduk madinah hendak melarikan diri ke mekkah. orang - orang makkah juga mendatanginya dan juga membawanya keluar, sebaliknya dia tidak menyukainya, kemudian membaiatnya di antara rukn dan juga maqām”.

10. imam mahdi timbul bawa harta kekayaan berlimpah

“pada akhir era hendak timbul seseorang khalifah yang berasal dari umatku, yang hendak melimpahkan harta kekayaan selimpah - limpahnya. dan juga dia sama sekali tidak hendak menghitung - hitungnya. ” (hr. muslim dan juga ahmad)

11. berjuang membangkitkan agama islam

isyarat kehadiran imam mahdi berikutnya merupakan hadirnya wujud yang menegakan agama islam.

bagi rasulullah shalla llahu ‘alaihi wa sallam, imam mahdi tiba dengan bawa petunjuk yang lurus.

dia memerangi kemungkaran dan juga berupaya bawa umat muslim dari kegelapan mengarah sinar.

12. dibai’at oleh penduduk mekkah secara paksa di depan ka’bah

“akan terjalin perselisihan sehabis wafatnya seseorang pemimpin, hingga keluarlah seseorang lelaki dari penduduk madinah mencari proteksi ke mekkah, kemudian datanglah kepada lelaki ini sebagian orang dari penduduk mekkah, kemudian mereka membai’at imam mahdi secara paksa, hingga dia dibai’at di antara rukun dengan maqam ibrahim (di depan ka’bah). setelah itu diutuslah sepasukan manusia dari penduduk syam, hingga mereka dibenamkan di suatu wilayah bernama al - baida yang berposisi di antara mekkah dan juga madinah. ” (hr abu dawud).

13. imam mahdi timbul sepanjang 7 tahun, 8 tahun ataupun 9 tahun

“sungguh, bumi ini hendak dipadati oleh kezhaliman dan juga kesemena - menaan. dan juga apabila kezhaliman dan kesemena - menaan itu telah penuh, hingga allah swt hendak mengutus seseorang pria yang berasal dari umatku, namanya serupa namaku, dan juga nama ayahnya serupa nama bapakku. hingga dia hendak penuhi bumi dengan keadilan dan juga kemakmuran, sebagaimana dia (bumi) telah dipadati saat sebelum itu oleh kezhaliman dan juga kesemena - menaan. di waktu itu langit tidak hendak menahan setetes juga dari tetesan airnya, dan juga bumi juga tidak hendak menahan sedikit juga dari tanaman - tanamannya. hingga dia hendak hidup berbarengan kalian sepanjang 7 tahun, ataupun 8 tahun, ataupun 9 tahun. ” (hr. thabrani).

14. tiba sehabis kemunculan dajjal

dalam sebagian riwayat menggambarkan kalau imam mahdi timbul sehabis bumi kehadiran dajjal.

dajjal merupakan manusia dari turunan adam a. s. yang mempunyai kekokohan luar biasa.

dia berjalan ke segala penjuru bumi buat menebarkan fitnah, kecuali kota mekkah dan juga madinah yang tidak dapat dia masuki.

suatu hadist menarangkan kalau dajjal keluar dari wilayah iran timur.

15. diiringi turunnya nabi isa a. s

kemunculan imam mahdi di bumi nantinya hendak diiringi oleh turunnya nabi isa as dari langit.

keduanya hendak berperang menghancurkan kedzaliman dan juga melawan dajjal. kemudian allah ta’ala menjanjikan kemenangan terhadap mereka.

“kalian perangi jazirah arab dan juga allah beri kamu kemenangan. setelah itu persia (iran) , dan juga allah beri kamu kemenangan. setelah itu kamu perangi rum, dan juga allah beri kamu kemenangan. setelah itu kamu perangi dajjal, dan juga allah beri kamu kemenangan. ” (hr muslim).

sehabis wafatnya dajjal, umat islam jadi terus menjadi kokoh.

mereka menewaskan orang - orang musyrik dan juga para yahudi.

tetapi sehabis itu, muncullah tentara ya’juj dan juga ma’juj yang jumlahnya amat banyak dan juga tidak terkalahkan.

allah ta’ala memerintahkan nabi isa a. s buat bersembunyi bawa umat muslim mengarah gunung at - thur di palestina.

sedangkan ya’juj dan juga ma’juj terus membikin kehancuran sampai kesimpulannya dimatikan oleh allah melalui penyebaran penyakit dari hama serangga.

seperti itu isyarat timbulnya imam mahdi yang menunjukkan hendak datangnya hari kiamat.

diantara isyarat tersebut, sebagian sudah terjalin di dunia, tetapi kapan waktu yang pas timbulnya imam mahdi tersebut tidak terdapat yang mengenali.

wallahu a’lam bishawab.

demikian uraian terpaut apa aja ciri ciri yang dapat dikenali dikala imam mahdi tiba yang menggambarkan tanda - tanda hari akhir ataupun hari kiamat hendak datang.

mudah - mudahan membagikan khasiat untuk kita seluruh.

( sumber: http:// pejuang-islam. com/kiamat-semakin-dekat-inilah-tanda-tanda-kedatangan-imam-mahdi-sebagian-sudah-muncul/ )
Bagikan ke Facebook

Artikel Terkait