HPK

mesothelioma survival rates,structured settlement annuity companies,mesothelioma attorneys california,structured settlements annuities,structured settlement buyer,mesothelioma suit,mesothelioma claim,small business administration sba,structured settlement purchasers,wisconsin mesothelioma attorney,houston tx auto insurance,mesotheliama,mesothelioma lawyer virginia,seattle mesothelioma lawyer,selling my structured settlement,mesothelioma attorney illinois,selling annuity,mesothelioma trial attorney,injury lawyer houston tx,baltimore mesothelioma attorneys,mesothelioma care,mesothelioma lawyer texas,structered settlement,houston motorcycle accident lawyer,p0135 honda civic 2004,structured settlement investments,mesothelioma lawyer dallas,caraccidentlawyer,structured settlemen,houston mesothelioma attorney,structured settlement sell,new york mesothelioma law firm,cash out structured settlement,mesothelioma lawyer chicago,lawsuit mesothelioma,truck accident attorney los angeles,asbestos exposure lawyers,mesothelioma cases,emergency response plan ppt,support.peachtree.com,structured settlement quote,semi truck accident lawyers,auto accident attorney Torrance,mesothelioma lawyer asbestos cancer lawsuit,mesothelioma lawyers san diego,asbestos mesothelioma lawsuit,buying structured settlements,mesothelioma attorney assistance,tennessee mesothelioma lawyer,earthlink business internet,meso lawyer,tucson car accident attorney,accident attorney orange county,mesothelioma litigation,mesothelioma settlements amounts,mesothelioma law firms,new mexico mesothelioma lawyer,accident attorneys orange county,mesothelioma lawsuit,personal injury accident lawyer,purchase structured settlements,firm law mesothelioma,car accident lawyers los angeles,mesothelioma attorneys,structured settlement company,auto accident lawyer san francisco,mesotheolima,los angeles motorcycle accident lawyer,mesothelioma attorney florida,broward county dui lawyer,state of california car insurance,selling a structured settlement,best accident attorneys,accident attorney san bernardino,mesothelioma ct,hughes net business,california motorcycle accident lawyer,mesothelioma help,washington mesothelioma attorney,best mesothelioma lawyers,diagnosed with mesothelioma,motorcycle accident attorney chicago,structured settlement need cash now,mesothelioma settlement amounts,motorcycle accident attorney sacramento,alcohol rehab center in florida,fast cash for house,car accident lawyer michigan,maritime lawyer houston,mesothelioma personal injury lawyers,personal injury attorney ocala fl,business voice mail service,california mesothelioma attorney,offshore accident lawyer,buy structured settlements,philadelphia mesothelioma lawyer,selling structured settlement,workplace accident attorney,illinois mesothelioma lawyer

Menu Navigasi

Muslimah Haram Melakukan Sihaq, Apa Itu Sihaq?
[Muslimah haram melaksanakan sihaq, apa itu sihaq? ]Perempuan, serupa halnya lelaki, diperintahkan kepadanya menahan dan juga melindungi kemaluannya. allah swt berfirman:

“katakanlah kepada orang pria yang beriman: “hendaklah mereka menahan pandanganya, dan juga memelihara kemaluannya; yang demikian itu merupakan lebih suci untuk mereka, sebetulnya allah maha mengenali apa yang mereka perbuat. ”

“katakanlah kepada perempuan yang beriman: hendaklah mereka menahan pemikirannya, dan juga kemaluannya, dan juga janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) terlihat dari padanya. dan juga hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan juga janganlah menampakkan perhiasannya” (qs. an - nur 30 - 31)

syaikh muhammad amin as - syinqithi dalam tafsirnya adwha’ al - bayan, berkata: “allah memerintahakan kepada para mu’min lelaki dan juga perempuan buat menahan pemikiran dan juga memelihara kemaluan.

tercantum memelihara kemaluan merupakan dengan memeliharannya dari melaksanakan zina dan juga liwath (ikatan seks sejenis). pula, memeliharanya dari menampak - nampakannya ataupun ketersingkapnya di depan orang…”.

berikutnya dia berkata: “allah menjanjikan kepada orang yang menaati perintahnya dalam ayat ini, baik lelaki ataupun wanita, buat mengaruniakannya ampunan dan juga pahala yang agung, bila dia mempraktikkan pada pribadinya.

syaikhul islam ibnu taimiyah, dalam majmu al - fatawa meriwayatkan sebuat hadis yang menarangkan tentang zina sesama perempuan. “zinaa an - nisaa’i sihaaqahunna”.

musahaqah (sihaq) artinya merupakan ikatan seks antar sesama perempuan dengan silih memegang dan juga memijat mesra. ini merupakan sikap amoral yang besar, yang kedua pelakunya pantas menerima hukuman yang membikin tiap - tiap jera.

ibnu qudamah, dalam al - mughni berkata: “jika 2 perempuan silih memegang dan juga memijat mesra, hingga berarti keduanya telah berzina yang dilaknat, bersumber pada hadis (bila seseorang perempuan menurtkan syahwatnya kepada perempuan lain, hingga keduanya merupakan berzina) ”

keduanya memperoleh hukuman (ta’zir) , karna tiada hadd buat perbuatan itu. hingga, hendaklah perempuan muslimah, paling utama para wanita anak muda, menjauhi sikap mungkar dan juga kurang baik ini.

sumber: ruangmuslimah. co

Bagikan ke Facebook

Artikel Terkait